Evangelisatie en Zending/Dienen

 

EVANGELISATIE

Evangelisatiecommissie
Uiteenlopende missionaire initiatieven en activiteiten worden gecoördineerd door de evangelisatiecommissie.
De commissie stimuleert het evangeliseren door gemeenteleden binnen en buiten de gemeentelijke activiteiten en op individuele basis. Contactpersoon is W. van Ginkel (wvanginkel@xmsnet.nl)

Evangelisatieouderling
De evangelisatieouderling is S. Driessen  (evangelisatie@pniel.nl )
Hij onderhoudt de contacten met het evangelisatieteam, de zendingscommissie, de thuisfrontcommissie en overige missionaire activiteiten.

Vanuit de Pniëlkerk worden verschillende evangelisatieactiviteiten uitgevoerd.

De Poster

De Poster gaat uit van twee kerken in Veenendaal: de Vredeskerk en de Pniëlkerk. (www.hervormd-veenendaal.nl/home-vredeskerk, www.pniel.nl)

Deze kerken steunen De Poster al tientallen jaren. Veel medewerkers van De Poster komen uit deze gemeenten. Beide kerken staan in de geloofstraditie van de Reformatie. Dat is een beweging die terugwilde naar de bron van het geloof in God: de Bijbel.

De agenda en verdere gegevens kunt u vinden op de eigen poster-website: www.deposter.nl


Kinderevangelisatie
Het is ons verlangen om ook kinderen te bereiken met Gods Woord. Iedere woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur wordt er kinderbijbelclub gehouden in de Kinderkaravaan. Deze club is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij mogen hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. In de kinderbijbelclub wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en daarna wordt er geknutseld of gaan de kinderen spelletjes doen. De Kinderkaravaan staat in het Zuiderkruis, op een parkeerplaats tussen de flatgebouwen. De contactpersonen voor de Kinderkaravaan zijn Petra Verhelst (msverhelst@kliksafe.nl) en Marlene Vlastuin (marlenevangils@live.nl).


Emmaüs-cursus
Emmaüs, de weg van het geloof is een cursus die wordt aangeboden om mensen, die niet (meer) naar de kerk gaan, te begeleiden op weg naar het geloof. Ook kan de cursus gebruikt worden om belangstellenden tot groei en verdieping van het geloof te brengen. Deze cursus start elk jaar, de avond wordt in onderling overleg vastgesteld. De cursus omvat zeven avonden en wordt thuis bij de cursusleider gehouden. De eerste kennismakingsavond is in september, waarna u of jij kunt besluiten om wel of niet mee te doen aan de Emmaüs-cursus. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u terecht bij mw. S. van Beek.
Contactpersoon is mw. S. van Beek, tel. 506823 en e-mail: sonjavanbeek@solcon.nl

ECHO-verspreiding
Voor evangelisatie wordt het evangelisatieblad de ECHO gebruikt. Het is bedoeld om mensen kennis te laten maken met de Bijbel, het christelijk geloof of een thema daaruit.
Contactpersoon is G. van Nieuwamerongen, tel. 418691 (gert-van-nieuwamerongen@hetnet.nl)

Welkombroeders/zusters
De bezoekers van de kerkdiensten worden door broeders en/of zusters welkom geheten bij de ingang van de kerk. Voor informatie over de kerkdiensten en overige activiteiten kunnen bezoekers contact opnemen met de welkombroeders/zusters.
Contactpersoon is mw. M. Bezemer (mary.bezemer@solcon.nl)

Kerstgezinsdienst
Elk jaar organiseert de kerk met de kerstdagen een kerstgezinsdienst. Naast de gemeente worden ook overige belangstellenden uitgenodigd. Contactpersoon is de evangelisatieouderling.

ZENDING EN GETUIGEND DIENEN

Zendingscommissie
De zendingscommissie is een gezamenlijk initiatief van de beide christelijke gereformeerde kerken in Veenendaal.
Contactpersoon is mw. M.G. de With (zending@pniel.nl)