Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit twee predikanten, 21 ouderlingen en 9 diakenen. Sommige van hen hebben een speciale taak. Zo is er een jeugdouderling en een evangelisatie-ouderling. De kerkenraad zorgt voor alle gemeenteleden -jong en oud- door ze thuis te bezoeken. De Pnielkerk telt ca. 1200 leden, onder wie veel jongeren..   

De predikanten zijn:
 

                                                                                                                                                                         
Ds. F.W. v.d. Rhee heeft het beroep aangenomen en op D.V.26 augustus is de Intrededienst  

 

Het moderamen wordt gevormd door:

 

   
ds . D. van der Zwaag (2e preses)
A.M. Doornenbal (1e scriba)
A. Heystek  (2e scriba)
J.Eisma (2e voorzitter)
Vacature (alg. adjunct )
P.J. Klumpenaar (voorz.diaconie)
H.J. van Doorn (diaken)

 

 

Wijkverdeling:
 

Wijk 1: oud. G. Bosma en oud. A.J. van der Blonk diaken S.J. Schuurman
Wijk 2: oud. P.A. van Kruistum en B. Oostenbrink  diaken H. Vlastuin
Wijk 3: oud. B. van Dijk en oud. C. van Appeldoorn diaken C. de Mol
Wijk 4: oud. A. Heystek en oud. B. Blankestijn diaken vacature
Wijk 5: oud. P. Bezemer en oud. A. Klinkhamer diaken W. Westerink
Wijk 6: oud. G.A. Hardeman en S.C.H. Naaktgeboren diaken G.C. van Rossum
Wijk 7: oud. B. Post en oud. A.P.Weststrate diaken H.J. van Doorn
Wijk 8: oud. T. van Deelen en J. Eisma diaken T.Bouw diaconie@pniel.nl
   

 

Evangelisatieouderling: evangelisatie@pniel.nl S.J. Driessen
Jeugdouderling             jeugdouderling@pniel.nl G. van Kruistum

 

 

Het adres van de 1e scriba: br. A.M. Doornenbal, Haarweg 16, 3959 AR Overberg, 0343-481572, E-mail: scriba@pniel.nl