Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit twee predikanten, 21 ouderlingen en 9 diakenen. Sommige van hen hebben een speciale taak. Zo is er een jeugdouderling en een evangelisatie-ouderling. De kerkenraad zorgt voor alle gemeenteleden -jong en oud- door ze thuis te bezoeken. De Pnielkerk telt ca. 1200 leden, onder wie veel jongeren..   

De predikant is:
 

                                                                                                                                                                                                             
Ds. F.W. v.d. Rhee  

 

Het moderamen wordt gevormd door:

 

   
   
A.M. Doornenbal (1e scriba)
A. Kok  (2e scriba)
G. van Hardeveld (2e voorzitter)
J. Eisma (alg. adjunct )
P.J. Klumpenaar (voorz.diaconie)
H.J. van Doorn (diaken)

 

 

Wijkverdeling:
 

Wijk 1: oud. G. Bosma en oud. A.J. van der Blonk diaken J.H. Nap
Wijk 2: oud. P.A. van Kruistum en B. Oostenbrink  diaken H. Vlastuin
Wijk 3: oud. J.P.W.M. Koole en oud. C. van Appeldoorn diaken C. de Mol
Wijk 4: oud. A. Kok en oud. B. Blankestijn diaken S.J. Schuurman 
Wijk 5: oud. J.J. Bakker en oud.G.H.J. Kema  diaken R.P. de Bruin
Wijk 6: oud. G.A. Hardeman en S.C.H. Naaktgeboren diaken G.C. van Rossum
Wijk 7: oud. B. Post en oud. A.P.Weststrate diaken H.J. van Doorn
Wijk 8: oud. T. van Deelen en J. Eisma diaken T.Bouw diaconie@pniel.nl
   

 

Evangelisatieouderling: evangelisatie@pniel.nl S.J. Driessen
Jeugdouderling             jeugdouderling@pniel.nl G. van Hardeveld 

In welke wijk mogen de nieuw bevestigde broeders hun ambtelijk werk verrichten?
Moderamen:

1 e scriba is: br. B. Post, Lange Dreef 42, 3902 AJ Veenendaal, E-mail:scriba@pniel.nl
Ouderlingen:
Br. B.J. te Brake, Hertogenlaan 15, 3905 HJ Veenendaal, wijkouderling wijk 1
Br. G. Brouwer, Spitsbergenlaan 63, 3902 HM Veenendaal, wijkouderling wijk 3
Br. G. Geurtsen, Jufferswijk 5, 3905 NE Veenendaal, wijkouderling wijk 4
Br. J. Bor, Scheepjeshof. 45, 3901 CP Veenendaal, wijkouderling wijk 7
Br. P.A. de Visser, De Monding 2, 3904 NW Veenendaal, wijkouderling wijk 8
Diakenen:
Br. G.W. Simonsz, Renswoudseweg 7, 6744 WE Ederveen, diaken wijk 1
Br. I. Boone, Nachtpauwooglaan 65, 3905 KM Veenendaal, diaken wijk 3
Br. H.G. Maljaars, Blankestijnhof 9, 3907 JP Veenendaal, diaken wijk 8

Het adres van de 1e scriba:br. B. Post, Lange Dreef 42, 3902 AJ Veenendaal, E-mail: scriba@pniel.nl