Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit twee predikanten, 21 ouderlingen en 9 diakenen. Sommige van hen hebben een speciale taak. Zo is er een jeugdouderling en een evangelisatie-ouderling. De kerkenraad zorgt voor alle gemeenteleden -jong en oud- door ze thuis te bezoeken. De Pnielkerk telt ca. 1200 leden, onder wie veel jongeren..   

De predikant is:
 

                                                                                                                                                                                                             
Ds. F.W. v.d. Rhee  

 

Het moderamen wordt gevormd door:

 

   
   
A.M. Doornenbal (1e scriba)
A. Kok  (2e scriba)
G. van Hardeveld (2e voorzitter)
J. Eisma (alg. adjunct )
P.J. Klumpenaar (voorz.diaconie)
H.J. van Doorn (diaken)

 

 

Wijkverdeling:
 

Wijk 1: oud. G. Bosma en oud. A.J. van der Blonk diaken J.H. Nap
Wijk 2: oud. P.A. van Kruistum en B. Oostenbrink  diaken H. Vlastuin
Wijk 3: oud. J.P.W.M. Koole en oud. C. van Appeldoorn diaken C. de Mol
Wijk 4: oud. A. Kok en oud. B. Blankestijn diaken S.J. Schuurman 
Wijk 5: oud. J.J. Bakker en oud.G.H.J. Kema  diaken R.P. de Bruin
Wijk 6: oud. G.A. Hardeman en S.C.H. Naaktgeboren diaken G.C. van Rossum
Wijk 7: oud. B. Post en oud. A.P.Weststrate diaken H.J. van Doorn
Wijk 8: oud. T. van Deelen en J. Eisma diaken T.Bouw diaconie@pniel.nl
   

 

Evangelisatieouderling: evangelisatie@pniel.nl S.J. Driessen
Jeugdouderling             jeugdouderling@pniel.nl G. van Hardeveld 

 

 

Het adres van de 1e scriba: br. A.M. Doornenbal, Haarweg 16, 3959 AR Overberg, 0343-481572, E-mail: scriba@pniel.nl