Jeugdteam

 

WELKOM OP DE PAGINA VAN HET JEUGDTEAM!

 

 

Beste kinderen, jongeren en ouderen, Na de zomerperiode gaat het nieuwe jeugdwerkseizoen voor jullie weer van start. We beginnen in het weekend van 8 en 9 september. Daarna gaat het jeugd- en gemeentewerk weer op volle toeren draaien. We nodigen je uit om een van de clubs, verenigingen of andere activiteiten te bezoeken. We zien je graag; je bent van harte welkom.

 

Met een nieuw seizoen volgt ook weer een nieuw jaarthema. In het seizoen 2018-2019 willen we samen met jullie nadenken over het thema Met hart en ziel. In de kerk zijn we vaak bezig met het verstand. We vinden kennis van God en van de Bijbel heel belangrijk. En, dat is het ook. Want God spreekt zeker ook ons verstand aan. We hebben ook een ander soort ‘kennis’ nodig. In de Bijbelse betekenis van het woord ‘kennis’ zit dat al besloten. Daar betekent kennis van God niet alleen dat je dingen over Hem weet, maar vooral dat je Hemzelf kent. God vraagt van ons niet alleen Hem te dienen met ons verstand, maar Hij vraagt ook van ons dat we Hem liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en al onze kracht. Daarom willen we dit seizoen dit thema doordenken: Wat betekent het om God lief te hebben met héél ons bestaan, op álle terreinen van ons leven?

 

Ons verlangen is dat jullie God leren kennen – niet alleen door dingen over Hem te weten, maar ook door met Hem te leven. Leiders van de clubs en verenigingen willen jullie hierbij graag helpen en begeleiden. We zijn erg blij met hen en danken de Heere dat er jaarlijks weer zoveel vrijwilligers zijn die met jullie willen optrekken. Met betrokkenheid en liefde willen zij met jou het nieuwe jeugdwerkseizoen ingaan. We hebben er veel zin in. Samen willen wij ons verdiepen in Gods Woord, en ons daardoor laten leiden voor het leven van alledag: thuis, op school en in de kerk. Het is ons verlangen dat jullie leren inzien dat het verlossend werk van Jezus Christus voor ons noodzakelijk is en dat door het werk van de Heilige Geest een persoonlijke relatie met de Heere mogelijk is. Daarbij zien we ernaar uit dat jullie je leven leren invullen vanuit het geloof in Hem en dit levende geloof ook leren delen met andere jongeren. Jullie leiders willen deze mooie boodschap met jullie delen en jullie vragen beantwoorden.

 

Het jeugdwerkseizoen beginnen we met een startweekend. Zaterdag 8 september is de jaarlijkse sportdag gepland. Ook dit jaar zijn jullie weer welkom bij de familie Boers aan de Meentdijk. Fijn en gezellig is het om elkaar sportief te ontmoeten en aan te moedigen. Op de website van onze kerk en in de Zondagsbrief kunnen jullie hierover meer lezen. Zondag 9 september houden we onze jaarlijkse jeugdzondag. Onze nieuwe predikant, ds. F.W. van der Rhee, zal het jaarthema Met hart en ziel in beide erediensten introduceren. Vanuit Gods Woord belicht hij dan het thema. Na de ochtenddienst praten we met de dominee de preek nog na. Zit je op de basisschool, kom dan langs. We hopen dat je er bent. Na de middagdienst zingen we liederen in de sing-in. Gods eer mag dan de boventoon vieren. Met hart en ziel!

 

Elders op deze site kunnen jullie de uitnodigingen lezen van de oppas, de clubs en verenigingen. We hopen dat de uitnodiging je aanspreekt. Als je komt, vraag een vriend of vriendin mee. Of iemand die bij je in de buurt woont of bij jou op de bank in de kerk zit. Graag zelfs. Zodat we samen als gemeente van Christus, jong en oud, Met hart en ziel onze God mogen dienen en aanbidden. We wensen je een gezegende en goede start toe!

 

Met vriendelijke groet, namens het Jeugdteam,

Geurt van Hardeveld Jeugdouderling


OVER HET JEUGDTEAM

Het Jeugdteam bestaat uit de Jeugdouderling, jeugdconsulenten en enkele algemene leden.

Geurt van Hardeveld
Jeugdouderling en voorzitter Jeugdteam
Email: jeugdouderling@pniel.nl
Telefoon: 0318-528784

Jan-Willem Mouthaan
Jeugdconsulent 12-
Email: jeugdconsulent@pniel.nl
Telefoon: 0318 – 795622

Cees-Jan Keuning
Jeugdconsulent 12+
Email: jeugdconsulent@pniel.nl
Telefoon: 0318-561613

Jacob Schuttel
20-30 jarigen en commissies
Telefoon: 0318- 553755

Ilona de Roos
Coördinator Jeugdpastoraat
Email: jeugdpastoraat@pniel.nl
Telefoon: 06-15174268

Laura van Engelenhoven
Algemeen en Jeugdpastoraat
Email: jeugdpastoraat@pniel.nl
Telefoon: 0318 – 611229

Mirjam van Roekel
Secretaris
Email: jeugdteam@pniel.nl

Telefoon: 06 – 47950282

Het Jeugdteam is er om het Jeugdwerk in de Pniëlkerk te ondersteunen, aan te sturen en te stimuleren. Ook wordt door het Jeugdteam het beleid uitgestippeld voor dit Jeugdwerk (wat vervolgens getoetst wordt door de kerkenraad) en vinden er activiteiten plaats op het gebied van Jeugdpastoraat. Dit doen wij vanuit een bepaalde missie. Het Jeugdteam wil kinderen, tieners en jongeren begeleiden bij:
- Het leven in gemeenschap met God de Vader.
- Het worden en zijn van discipelen van Jezus Christus.
- Het ingroeien in de kerkelijke gemeente.
- Het maken van keuzes in het persoonlijke leven, in de kerk en in de samenleving als discipelen van Jezus Christus.

Jeugdleiders zijn in dit schitterende werk een cruciale factor en het Jeugdteam is erg blij met de vele Jeugdleiders die zich binnen de Pniëlkerk bezig houden met dit jeugdwerk. Het Jeugdteam zal waar nodig de Jeugdleiders ondersteunen en coachen.

In het Jeugdwerk dient de liefde de belangrijkste drijfveer te zijn, gebaseerd op Gods liefde, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad en wij Hem mogen beantwoorden door Jezus Christus. Liefde leidt tot bewogenheid en bewogenheid leidt vervolgens tot beweging (Joh. 3:16). Gods liefde is de basis van Zijn bewogenheid voor de wereld. Deze bewogenheid voor de wereld leidt tot beweging door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. Deze liefde, deze bewogenheid en deze beweging zijn uitgangspunten van en voorbeelden voor het jeugdwerk binnen onze gemeente.

 

Door de kerkenraad is in januari 2016 het Jeugdbeleidsplan 2016 –2019 vastgesteld. Datzelfde geldt voor het Organisatiemodel van het Jeugdteam. U kunt deze beide stukken vinden onder het kopje Intranet bij Downloads

 

Jeugdbeleidsplan 2016-2019

Organisatiemodel Jeugdteam