Jeugdteam

 

 

WELKOM OP DE PAGINA VAN HET JEUGDTEAM!

 

 

Tijdens het tweede weekend van september is ook in 2017 weer het Jeugdweekend gehouden.

 

Het begon op zaterdag met de inmiddels traditionele sportdag bij de familie Boers.

 

Helaas viel het middagprogramma door de vele regen in het water, maar ’s avonds stonden er weer tientallen jongeren en iets minder jongeren in de startblokken.

 

Ook dit jaar verdienen de leden van de sportdagcommissie weer een groot compliment!

 

Er waren weer veel originele en nieuwe spellen te doen en het liep allemaal op rolletjes.

 

Het ‘blind volleyballen’  was ongetwijfeld een knipoog naar het jaarthema: Open je ogen!

 

Rondom dat thema werd er op de jeugdzondag vanuit de Bijbel gepreekt en lijnen getrokken naar de betekenis van de geschiedenissen vanuit Gods Woord naar het leven van alledag.

 

Het thema van de ochtenddienst was: Jezus is het Licht van de wereld.

 

Zoals licht onmisbaar is om iets te kunnen zien, zo is ook de Heere Jezus onmisbaar in ons leven. Hij is het die onze van nature blinde ogen wilt openen zodat we Zijn verlossingswerk, Zijn liefde voor zondaren en Zijn genade mogen gaan zien, door de werking van de Heilige Geest.

 

Hij is het Die onze ogen daarvoor wilt openen!

 

’s Middags werd de gemeente opgeroepen om met geloofsogen naar de Heere te kijken, op Hem te vertrouwen en om Hem te zoeken want dan zal Hij Zich zeker laten vinden!

 

=> Het Jeugdteam wenst alle jeugdwerkleiders en catechesementoren zulke geloofsogen toe zodat zij de kinderen en de jongeren mogen (ver)wijzen naar Het Licht van de wereld, de Heere Jezus Christus.<=


OVER HET JEUGDTEAM

Het Jeugdteam bestaat uit de Jeugdouderling, jeugdconsulenten en enkele algemene leden.

Gert van Kruistum
Jeugdouderling en voorzitter Jeugdteam
Email: jeugdouderling@pniel.nl
Telefoon: 0318-517340

Jan-Willem Mouthaan
Jeugdconsulent 12-
Email: jeugdconsulent@pniel.nl
Telefoon: 0318 – 795622

Cees-Jan Keuning
Jeugdconsulent 12+
Email: jeugdconsulent@pniel.nl
Telefoon: 0318-561613

Jacob Schuttel
20-30 jarigen en commissies
Telefoon: 0318- 553755

Ilona de Roos
Coördinator Jeugdpastoraat
Email: jeugdpastoraat@pniel.nl
Telefoon: 06-15174268

Laura van Engelenhoven
Algemeen en Jeugdpastoraat
Email: jeugdpastoraat@pniel.nl
Telefoon: 0318 – 611229

Mirjam van Roekel
Secretaris
Email: jeugdteam@pniel.nl

Telefoon: 06 – 47950282

Het Jeugdteam is er om het Jeugdwerk in de Pniëlkerk te ondersteunen, aan te sturen en te stimuleren. Ook wordt door het Jeugdteam het beleid uitgestippeld voor dit Jeugdwerk (wat vervolgens getoetst wordt door de kerkenraad) en vinden er activiteiten plaats op het gebied van Jeugdpastoraat. Dit doen wij vanuit een bepaalde missie. Het Jeugdteam wil kinderen, tieners en jongeren begeleiden bij:
- Het leven in gemeenschap met God de Vader.
- Het worden en zijn van discipelen van Jezus Christus.
- Het ingroeien in de kerkelijke gemeente.
- Het maken van keuzes in het persoonlijke leven, in de kerk en in de samenleving als discipelen van Jezus Christus.

Jeugdleiders zijn in dit schitterende werk een cruciale factor en het Jeugdteam is erg blij met de vele Jeugdleiders die zich binnen de Pniëlkerk bezig houden met dit jeugdwerk. Het Jeugdteam zal waar nodig de Jeugdleiders ondersteunen en coachen.

In het Jeugdwerk dient de liefde de belangrijkste drijfveer te zijn, gebaseerd op Gods liefde, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad en wij Hem mogen beantwoorden door Jezus Christus. Liefde leidt tot bewogenheid en bewogenheid leidt vervolgens tot beweging (Joh. 3:16). Gods liefde is de basis van Zijn bewogenheid voor de wereld. Deze bewogenheid voor de wereld leidt tot beweging door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. Deze liefde, deze bewogenheid en deze beweging zijn uitgangspunten van en voorbeelden voor het jeugdwerk binnen onze gemeente.

 

Door de kerkenraad is in januari 2016 het Jeugdbeleidsplan 2016 –2019 vastgesteld. Datzelfde geldt voor het Organisatiemodel van het Jeugdteam. U kunt deze beide stukken vinden onder het kopje Intranet bij Downloads

 

Jeugdbeleidsplan 2016-2019

Organisatiemodel Jeugdteam