Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde

Onze naam
De naam is een rechtstreeks citaat uit Galaten 5 : 13 waar het leven door de Geest besproken wordt.

Onze vereniging
De leden van onze vereniging zijn vrouwen vanaf 45-jarige leeftijd.

Onze doelstelling zoals deze verwoord is in de statuten:

  • verdieping van kennis en inzicht in de Bijbel,
  • opbouw van de kerk en uitbreiding van het Koninkrijk van God, 
  • versteviging van de onderlinge band.

Praktische uitwerking:

  • Een keer in de veertien dagen vergaderen we op dinsdagavond van kwart voor acht tot kwart voor tien. We doen dan met elkaar een Bijbelstudie aan de hand van het Contactblad CGK-Vrouw, ( uitgave van de Vrouwenbond van Christelijke Gerformeerde Kerken).
  • Elk jaar steunen we een project binnen of buiten Nederland. In het tweede heft van het seizoen 2016-2016  steunen we Stichting Vrouwen voor Vrouwen in Afrika.
  • We leven met onze leden mee in blijde en droeve dagen door voorbede en bezoek.
  • We sturen kaarten naar oudere en chronisch zieke gemeenteleden. 

Wilt u meer van ons weten?
De beide presidentes geven u graag meer informatie.
dientelkander@pniel.nl

Het rooster voor de komende tijd:

Voorjaar 2018

16 jan samen met Monica  CGK-Vrouw nov. 2017: Inscherpen, inprenten, hoe gaat dat?

30 jan.  CGK-Vrouw nov 2017: Sola Scriptura = Sola Gratia

13 feb.   CGK-Vrouw jan 2017: Twee getuigen buiten Israël

27 feb.   Kringavond bij Monica: Dr. M van Campen, thema: Israël in Bijbels licht

13 maart.    CGK-Vrouw april. 2017.Samen naar de eere Jezus

27 maart     Paasdeclamatorium + Bijbelstudie CGK-Vrouw febr 2017

10 april.      CGK-Vrouw mei 2017: God houdt Zijn kerk in stand

14 april      CGK Vrouwendag in Apeldoorn

24 april      Uitje/jaarvergadering

5 dec.    CGK-Vrouw dec. 2016: Verlies en winst.

19 dec.   Kerstavond: Bijbelstudie en Kerstdeclamatorium uit CGK-Vrouw dec. 2017.

 

De data voor 2018: 16 jan., 30 jan., 13 febr., 27 febr., 13 mrt., 27 mrt. en 10 april.
                               
                                 Voor alle data geldt: Deo Volente

Ben je een avond verhinderd? Afmelden per e-mail; dientelkander@pniel.nl


Ook zijn wij lid van CGK-Vrouw, de Vrouwenbond van Christelijke Gereformeerde Kerken.  Bij deze bond zijn bijna alle verenigingen van de plaatselijke gemeenten aangesloten.

Wat doet de bond voor haar leden?
- Het Contactblad CGK-Vrouw uitgeven.
- De CGK-Vrouwendag organiseren.
- Houden van Themadagen.
- Ledenvergadering.
- Binnen de bond zijn 14 Kringen actief.
- De bond maakt deel uit van het Comité Vrouwenbonden op Gereformeerde Grondslag.


Voor verdere informatie over de activiteiten wordt u doorverwezen naar de site van de bond:
                                                         www.cgkvrouw.nl