Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde

Onze naam
De naam is een rechtstreeks citaat uit Galaten 5 : 13 waar het leven door de Geest besproken wordt.

Onze vereniging
De leden van onze vereniging zijn vrouwen vanaf 45-jarige leeftijd.

Onze doelstelling zoals deze verwoord is in de statuten:

  • verdieping van kennis en inzicht in de Bijbel,
  • opbouw van de kerk en uitbreiding van het Koninkrijk van God, 
  • versteviging van de onderlinge band.

Praktische uitwerking:

  • Een keer in de veertien dagen vergaderen we op dinsdagavond van kwart voor acht tot kwart voor tien. We doen dan met elkaar een Bijbelstudie aan de hand van het Contactblad CGK-Vrouw, ( uitgave van de Vrouwenbond van Christelijke Gerformeerde Kerken).
  • Elk jaar steunen we een project binnen of buiten Nederland. In de eerste helf van het seizoen 2018-2019 steunen we: Vrouwenochtenden in de Poster
  • We leven met onze leden mee in blijde en droeve dagen door voorbede en bezoek.
  • We sturen kaarten naar oudere en chronisch zieke gemeenteleden. 

Wilt u meer van ons weten?
De beide presidentes geven u graag meer informatie.
dientelkander@pniel.nl

Het rooster voor de komende tijd:

Najaar 2018

11 sept Startavond, CGK-vrouw jan 2018: Laat uw licht schijnen.

25 sept Monica te gast. CGK-vrouw: juni 2018: Vrouw in deze tijd

9 okt CGK-Vrouw sept 2017: UItzien naar de HEERE.

23 okt  CGK-Vrouw sept 2017: Alleen door Christus vergeveing van zonden en genezing

6 nov CGK-Vrouw maart 2018: Geven met een gewillig hart.

15 nov Kringavond in Bennekom: voeding in Bijbels licht.

20 nov CGK-Vrouw dec 2017: Leren-luisteren-leven.

4 dec Bijbelstudieboekje ds H. Korving, Psalm 1

18 dec  Bijbelstudie CGK-vrouw oktober 2018

 

 

De data voor 2019: 15 jan., 29 jan., 12 febr., 26 febr., 12 mrt., 26 mrt., 9 april en 23 april.
                               
                                 Voor alle data geldt: Deo Volente

Ben je een avond verhinderd? Afmelden per e-mail; dientelkander@pniel.nl


Ook zijn wij lid van CGK-Vrouw, de Vrouwenbond van Christelijke Gereformeerde Kerken.  Bij deze bond zijn bijna alle verenigingen van de plaatselijke gemeenten aangesloten.

Wat doet de bond voor haar leden?
- Het Contactblad CGK-Vrouw uitgeven.
- De CGK-Vrouwendag organiseren.
- Houden van Themadagen.
- Ledenvergadering.
- Binnen de bond zijn 14 Kringen actief.
- De bond maakt deel uit van het Comité Vrouwenbonden op Gereformeerde Grondslag.


Voor verdere informatie over de activiteiten wordt u doorverwezen naar de site van de bond:
                                                         www.cgkvrouw.nl