Bijbelkring Berea

Contactpersoon
Ds. D. van der Zwaag

Doelgroep
Ieder die belangstelling heeft voor bijbelstudie.

Leeftijd
Alle leeftijden

Bijeenkomsten
Dinsdag eens per 14 dagen van 20.00 uur tot 22.00 uur

emailadres: berea@pniel.nl

Omschrijving:
Bijbelkring Berea

De naam Berea is ontleend aan een Griekse stad, die in Hand. 17 wordt genoemd. Nadat Paulus en Silas in Thessalonika waren geweest waar ze veel tegenstand hadden ondervonden, kwamen ze in Berea terecht. De houding van de inwoners van die stad was volstrekt anders dan in voorgaande plaatsen. Men nam het Woord met alle bereidwilligheid aan. En dagelijks ging men de Schriften onderzoeken of wat Paulus en Silas hen voorhielden, wel klopte.
Men was in Berea dus serieus met het Woord bezig. Het zal nu wel duidelijk zijn, dat een Bijbelkring geen betere naam kan kiezen dan "Berea". Net zoals de mensen toen het Woord ontvingen en onderzochten, willen we dat vandaag-de-dag ook doen.

Bijbelkring Berea mag zich verheugen in een behoorlijke belangstelling. Dit seizoen komen ruim 60 gemeenteleden naar de avonden die twee keer per maand op dinsdag worden gehouden. Het zijn niet alleen ouderen, maar ook jongere mensen die van hun belangstelling blijk geven.
Het onderwerp dat momenteel de aandacht vraagt, is het boek Ezechiel. Vers voor vers wordt steeds een gedeelte gelezen en uitgelegd. Naderhand is een samenvatting beschikbaar, zodat thuis nog eens nagelezen kan worden wat er behandeld is. De inleider is een van de beide predikanten, die een heel seizoen voor zijn rekening neemt.
Er wordt volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en om opmerkingen te maken die de opbouw van het geestelijke leven raken.
Naast intensieve studie is er ook voldoende ruimte voor ontmoeting met elkaar, vooral tijdens de koffiepauze.

Kortom: de "Berea-avonden" zijn fijne, leerzame bijeenkomsten waarbij het onderlinge contact niet wordt vergeten.

Ook u en jij zijn hartelijk welkom!