Bulgarije

'Pniël helpt Bulgarije' voert actie voor een gaarkeuken in Bulgarije. In samenwerking met: Stichting Kom Over En Help en NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling)


Helpt u ook mee?

U kunt uw bijdrage storten op:

72.28.262 t.n.v. “Pniël Helpt Bulgarije’, Veenendaal

Het rekeningnummer is door de belastingdienst vrijgesteld (Anbi). Uw gift is dus aftrekbaar voor de aangifte inkomsten belasting.

Voor het goede begrip willen wij u wat informatie geven over ons project.

In de communistische tijd is het oude kerkgebouw door de overheid van de kerkelijke gemeente in Varna afgepakt en gesloopt. Pas in 2000 is de grond weer teruggegeven. Op een deel van de grond is een noodgebouw geplaatst om de kerkdiensten te houden.
Op de overige grond is een nieuw multifunctioneel gebouw verrezen. De bedoeling is dit gebouw te (gaan) gebruiken voor:

• Het houden van kerkdiensten. De vloer en banken moeten nog worden afgewerkt. Men hoopt dit jaar tot  
  afronding te komen, afhankelijk van de financiën.
• Ruimten voor verenigingen e.d.
• Medische ruimte. Wordt al gebruikt. Mensen die anders niet naar een dokter kunnen worden hier geholpen.
  De arts is een christelijke vrijwilliger en doet dit werk belangeloos en met liefde.
• Gaarkeuken. De ruimte is zover dat de keuken geplaatst kan worden.

De werkgroep “Pniël helpt Bulgarije” van de Chr. Geref. Pniëlkerk te Veenendaal is al enige jaren bezig om financiën bijeen te brengen voor deze gaarkeuken. Dit doen we in samenwerking met de stichting ‘Kom over en help’ uit Nijkerk (www.komoverenhelp.nl). Deze stichting verzorgt de contacten met Bulgarije en gaat er geregeld op werkbezoek.

De gaarkeuken is nodig om de doelgroep, ongeveer 300 volwassenen en kinderen, minimaal 2 á 3 maal in de week van een warme maaltijd te voorzien. Het betreft de armste mensen uit de samenleving die bijna niets hebben en dagelijks leven van wat de vuilniscontainers hen bieden.
Deze mensen krijgen niet alleen lichamelijk voedsel, maar worden bovendien ook in aanraking gebracht met geestelijk voedsel: het Woord van God.

Het project is nu in de afrondingsfase gekomen: de ruimte is klaar om de keuken te plaatsen. Voor deze fase is subsidie aangevraagd bij de NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling). We zijn dankbaar dat de subsidie toegekend is. Deze subsidieregeling houdt in dat de door ons opgehaalde gelden worden verdubbeld door de NCDO.


Met vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Pniël helpt Bulgarije’ te Veenendaal

e-mailadres; bulgarijecommissie@pniel.nl

Kijk ook op www.komoverenhelp.nl/gaarkeuken_varna