De Wekker

De wekker is het landelijke kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De Wekker verschijnt om de twee weken.

In de Wekker treft u iedere week informatie aan over de kerken. Daarnaast leest u meer bezinnende artikelen en bijbelstudies.
Op de website www.dewekker.com treft u vooral praktische informatie aan over de Wekker. Er is onder meer informatie te vinden over verschillende soorten abonnementen en over adverteren in het blad.