Linken

Stichting Hulp in Praktijk

Ik zoek Christelijke hulp

 

Samen geloven (Stichting Pastorale Begeleiding Verstandelijk Gehandicapten)

Samen Geloven is een stichting (officiële naam: “Pastorale Begeleiding Verstandelijk Gehandicapten”) die zich, vanuit diverse kerken, wil inzetten voor de verstandelijk beperkte mens. Zo organiseert zij o.a. aangepaste kerkdiensten, aangepaste vieringen en bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dit vanuit de overtuiging dat we alleen ‘ook sámen met hen’ kunnen “vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”. (Efeziërs 3:18,19)

Vragen naar de weg:
Ds. J.H. Velema, gaf jarenlang zaterdagsmorgens via de radio antwoorden op levens- en geloofsvragen van luisteraars in de rubriek 'Vragen naar de weg'
De meeste uitzendingen (ca. 800) zijn door een plaatsgenoot op cassettebandjes opgenomen en zijn na digitalisering met toestemming van de EO nu op deze site te beluisteren of te downloaden om op een later tijdstipte beluisteren of te bewaren.
Hieraan zijn geen enkele kosten verbonden, want ons enige doel hierbij is, dat ook na het overlijden van ds. J.H. Velema deze antwoorden tot lering, geestelijke steun,zegen en bemoediging mogen zijn.
In zijn laatste uitzending, getiteld:'Zwanenzang' is het indrukwekkende afscheid van deze vragen beantwoording te beluisteren. www.vragennaardeweg.nl

Open Doors  steunt vervolgde christenen. Wereldwijd worden 100 miljoen christenen vervolgd of verdrukt. 
www.opendoors.nl

 

Stichting Stéphanos, hulp aan weeskinderen en diaconaal werk in Malawi en Zambia. www.stephanos.nl


Kerkorde
De nieuwe Kerkorde is uit en staat op de site van de CGK;
www.cgk.nl/download/Kerkorde2011.pdf

De CGK site is; www.cgk.nl/index.php