Commissie van beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is ingesteld door de kerkenraad en heeft tot doel de materiële belangen van onze gemeente te verzorgen. De CvB houdt zich dus bezig met de zakelijke kanten van het gemeente-zijn, zoals omschreven in het reglement van de commissie..

Eén van de taken van de CvB is de zorg voor het onderhoud en beheer van de gebouwen en terreinen. Deze taak wordt in hoofdzaak vervuld door de kerkmeester. Deze onderhoudt ook de contacten met de kosters. Daarnaast is de CvB belast met het beheer van het vermogen van de kerk. Daarbij moet u o.a. denken aan de inning en verwerking van geldelijke bijdragen via de vaste-vrijwillige-bijdragen (VVB). Ook de inkomsten voor het nieuwbouwfonds (PbP) lopen via de CvB. De VVB worden onder andere gebruikt om de vaste lasten van onze gemeente (o.a. onderhoud gebouwen, salarissen ) te betalen.
Een andere taak is het adviseren van de kerkenraad bij de voorbereiding van zakelijke besluiten. Adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden uitgebracht.

 

De commissie bestaat uit zeven leden: Maria van den Brink - van Geerenstein (voorzitter), Jan de Wilde en Peter de Visser (kerkmeesters), Bert Hootsen (penningmeester), verder Rianne Hoefnagel (administrateur), Wulf van Laar (ledenadministratie, administrateur VVB en PbP) en Anja Pasterkamp (secretaresse)

 

De commissie vergadert gemiddeld 1x per zes weken.

Als u meer over het werk van de CvB wilt weten of wanneer u opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter.
Email: cvb@pniel.nl

Vaste en vrijwillige bijdrage en nieuwbouwfonds document
Hierbij het voor u te openen (klikken op onderstaande link) en te printen document. Daarna kunt u het invullen en opsturen aan de penningmeester van de CGK Pnielkerk. Het adres staat op het document.
machtigingsformulier.pdf

 

Brochure richtlijnen gewenste giften


Hieronder treft u documenten aan, opgesteld door de CvB, in samenwerking met de koster en hulpkosters, Landelijk Kerkelijk Bureau en het Moderamen m.b.t. het gebruik en huur van ruimtes van onze kerk

Gebruikersreglement Pnielkerk definitief.pdf

Huishoudelijk reglement Pnielkerk definitief.pdf

Prijslijst Pnielkerk definitief.pdf