Wijk 2; informatie en activiteiten

 

Via de website willen wij u graag informeren over de activiteiten in wijk 2 en de contactgegevens van uw wijkteam. Bij wijk 2 horen ook de leden die in de Poolster wonen.

 

Activiteiten in de wijk:

- Etentje 65-plussers

Eind januari/ begin februari organiseren we een etentje voor de 65-plussers in één van de zalen van de kerk.

-Koffiemorgen

In het voorjaar en in het najaar is er koffie drinken voor de wijk 2 leden na de morgendienst in de grote  zaal naast de keuken. Koffie/ thee met koek,  voor de kinderen sap met chips en de spelletjestafel!

-Wijkmiddag

Mei/ Juni hebben we een wijkmiddag. We proberen iets te organiseren voor jong en oud om gezellig samen te zijn.

- Workshop

Begin december kunnen we terecht bij Alie en Breus van Dijk om daar iets decoratiefs te maken, keuze uit verschillende prijscategorieën. En toegankelijk voor dames en heren!

Voor de activiteiten wordt u uitgenodigd en geïnformeerd  via mail, contactorgaan of zondagsbrief.

 

Meeleven

Als wijkteam willen we graag meeleven met de gemeenteleden in onze wijk. Wij zullen dit nauwlettend volgen door de mededelingen in het Pniël-Contact, de zondagsbrief en de kanselboodschappen bij te houden. Toch kan er meer aan de orde zijn dat hierin niet wordt vermeld. Hiervan worden wij graag op de hoogte gehouden.  Dit kunt u mailen aan: arie.degraaf@kliksafe.nl   of per telefoon  510113

 

Uw wijkteam

 

Arie en Jannie de Graaf,  Stadhouderslaan  117, 3905 HC VEENENDAAL, telefoon: 510113 email: arie.de.graaf@kliksafe.nl

 

Evelien Rustenhoven, Prinsesselaan  44, 3905 GL VEENENDAAL, telefoon: 550771 email:  ljrustenhoven@tele2.nl

 

Gerit en Anja van Geerenstein, Nachtpauwooglaan 14, 3905 KM VEEENENDAAL, telefoon: 525596 email: g.geerenstein5@kpnplanet.nl