Zendingscommisie

Zendingscommissie

 

Wat doet de zendingscommissie: De zorg voor zending buiten de eigen gemeente is ook een belangrijk aandachtsgebied voor de kerk.Anderen mogen ook delen in de rijkdom van het door ons ontvangen evangelie. Voor de coördinatie van de activiteiten is de zendingscommissie verantwoordelijk. Deze commissie is een gezamenlijk initiatief van beide christelijk gereformeerde kerken in Veenendaal.

 

De zendingscommissie heeft als doel de gemeente meer bij de zending te betrekken en geld bij een te brengen voor het zendingswerk.Om dit te bereiken informeert de zendingscommissie de gemeente over haar activiteiten voor de zending en vraagt zij om voorbede voor de zending.

Daarnaast wordt er jaarlijks een zendingszondag georganiseerd waarbij een dominee die dicht betrokken was of is gevraagd om een dienst te leiden en na de dienst een presentatie wil geven over het zendingswerk.

 

De gemeente draagt via de omslag jaarlijks bij om het zendingswerk mogelijk te maken en ondersteunt het project voor scholen in Indonesië.

 

Meer informatie vanuit de zendingscommissie inzake het project zie deze link: upload/file/Zendingsproject Veenendaal.pdf

 

Sulawesi (Indonesië)

 

Indonesië is een rijk van eilanden. Hele kleine maar ook grote – en daarvan is Sulawesi er een. De grootste stad is Makassar in het zuiden. De voertaal is het Indonesisch, maar in het binnenland wordt ook de streektaal Toraja gesproken. Het Mamasagebied (rondom het dorp Mamasa) ligt in het zuiden van het centrale deel van het eiland. In dat deel van de toenmalige Nederlandse kolonie werkten vanaf 1928 de eerste zendelingen van de CGK, Bikker en Geleijnse. Na de Tweede Wereldoorlog begon de vrijheidsstrijd tegen Nederland. In 1950 moesten alle Nederlanders uit het zelfstandig geworden Indonesië vertrekken. Vanaf 1965 werd het weer mogelijk zendingswerk te doen – maar toen waren de kerken die Bikker en Geleijnse stichtten al helemaal zelfstandig geworden. Vanuit de CGK werd daarom het eigen opbouw- en zendingswerk van die zusterkerken (de Gereja Toraja Mamasa) ondersteund, ook door mensen te sturen. In 2012 is de laatste zendingswerker van de CGK, ds. C.W. Buijs, uit Mamasa vertrokken.

 

Scholen

In het beleid van zending is onderwijs een speerpunt. Jezus zei: ‘Onderwijs hen’ – en dat doen we dus, in samenwerking met onze partners. Wanneer je mensen wilt bereiken met het evangelie, moet je vroeg beginnen. De Gereja Toraja Mamasa zijn bezig met een uitgebreid programma waarin christelijke scholen worden opgezet, van kleuterscholen tot en met middelbaar onderwijs. Zending helpt daarbij. Natuurlijk steunen we ook de Theologische Hogeschool van de GTM in Mamasa.

 

 

 

Verder wordt er door de commissie ieder jaar een bijdrage geleverd aan de zendingsontmoetingsdag in Barneveld. Deze vind dit jaar plaats op  19 maart 2016                                                                       

Het thema is dan gastvrijheid, hieronder volgt meer informatie

 

Op D.V. 19 maart a.s. is in Barneveld de jaarlijkse ZENDINGSFAMILIEDAG. Dit jaar is het thema “gastvrijheid”. Een thema dat tegenwoordig volop in de belangstelling staat! Naast familiedag is het ook een ontmoetingsdag omdat we merken hoe waardevol ook de onderlinge ontmoeting is op deze dag. Samen dragen we het zendings- en evangelisatiewerk een warm hart toe en ondersteunen dat met onze gaven en ons gebed.

 

Er is een gevarieerd programma samengesteld, met workshops van o.a. F...am. Petersen (uitgezonden door de CGK Harderwijk), Stichting Gave (werkt onder de vluchtelingen in NL) en Joan Bonhoff, voorganger van ICF Utrecht. Ook is er een boeiende workshop voor kinderen: een Bijbel voor iedereen. Er is voor hen ook een creatieve workshop en voor de allerkleinsten is oppas aanwezig.

 

In de hal wordt weer door de verschillende zendingscommissies een zendingsmarkt ingericht met tal van producten en activiteiten.

 

Deze dag begint om 10.30 en duurt tot uiterlijk 14.30. Uiteraard bent u helemaal vrij om een deel van deze dag mee te beleven. Iedereen van harte welkom! Zaterdag 19 maart a.s. van 10.30 - 14.30 uur in het Joh. Fontanuscollege, Weth. Rebellaan 135, Barneveld.

 

We hopen velen van u te ontmoeten.

Ook wordt er ieder jaar een Kerstactie georganiseerd , waarvoor t.z.t een bestelbon wordt ingevoegd in het contactorgaan van beide kerken.

De huidige zendingscommissie bestaat uit:

Bas Schrijver

Kees van Appeldoorn

Ruud Wallet

Rieke de Bie