Zendingscommisie

Zendingscommissie

 

Wat doet de zendingscommissie: De zorg voor zending buiten de eigen gemeente is ook een belangrijk aandachtsgebied voor de kerk.Anderen mogen ook delen in de rijkdom van het door ons ontvangen evangelie. Voor de coördinatie van de activiteiten is de zendingscommissie verantwoordelijk. Deze commissie is een gezamenlijk initiatief van beide christelijk gereformeerde kerken in Veenendaal.

 

De zendingscommissie heeft als doel de gemeente meer bij de zending te betrekken en geld bij een te brengen voor het zendingswerk.Om dit te bereiken informeert de zendingscommissie de gemeente over haar activiteiten voor de zending en vraagt zij om voorbede voor de zending.

Daarnaast wordt er jaarlijks een zendingszondag georganiseerd waarbij een dominee die dicht betrokken was of is gevraagd om een dienst te leiden en na de dienst een presentatie wil geven over het zendingswerk.

 

De gemeente draagt via de omslag jaarlijks bij om het zendingswerk mogelijk te maken en ondersteunt het project voor scholen in Indonesië.

 

Meer informatie vanuit de zendingscommissie inzake het project zie deze link: Zendingsproject Veenendaal

 

Sulawesi (Indonesië)

 

Indonesië is een rijk van eilanden. Hele kleine maar ook grote – en daarvan is Sulawesi er een. De grootste stad is Makassar in het zuiden. De voertaal is het Indonesisch, maar in het binnenland wordt ook de streektaal Toraja gesproken. Het Mamasagebied (rondom het dorp Mamasa) ligt in het zuiden van het centrale deel van het eiland. In dat deel van de toenmalige Nederlandse kolonie werkten vanaf 1928 de eerste zendelingen van de CGK, Bikker en Geleijnse. Na de Tweede Wereldoorlog begon de vrijheidsstrijd tegen Nederland. In 1950 moesten alle Nederlanders uit het zelfstandig geworden Indonesië vertrekken. Vanaf 1965 werd het weer mogelijk zendingswerk te doen – maar toen waren de kerken die Bikker en Geleijnse stichtten al helemaal zelfstandig geworden. Vanuit de CGK werd daarom het eigen opbouw- en zendingswerk van die zusterkerken (de Gereja Toraja Mamasa) ondersteund, ook door mensen te sturen. In 2012 is de laatste zendingswerker van de CGK, ds. C.W. Buijs, uit Mamasa vertrokken.

 

Scholen

In het beleid van zending is onderwijs een speerpunt. Jezus zei: ‘Onderwijs hen’ – en dat doen we dus, in samenwerking met onze partners. Wanneer je mensen wilt bereiken met het evangelie, moet je vroeg beginnen. De Gereja Toraja Mamasa zijn bezig met een uitgebreid programma waarin christelijke scholen worden opgezet, van kleuterscholen tot en met middelbaar onderwijs. Zending helpt daarbij. Natuurlijk steunen we ook de Theologische Hogeschool van de GTM in Mamasa.

 

Voor vragen/opmerkingen over de zendingscommissie, neem graag contact op met Samuel Driessen (evangelisatieouderling).