Vertrouwenspersoon jongeren (m/v)

De kerkenraad heeft ons, Jeanette de Korte en Fred Mak, aangesteld als Intern Vertrouwenspersoon van de Chr. Ger. Pniëlkerk.

 

De kerk, als huis van God, zou een veilige plek moeten zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan, een iets te nadrukkelijke hand op je schouder en soms nog verdergaand. We kennen helaas de verdrietige verhalen op dat gebied.

 

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor dit probleem, ook binnen de kerk en dat is de reden dat de kerkenraad ook in onze gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld heeft.

 

De interne vertrouwenspersoon heeft twee taken:

 

De eerste taak van de interne vertrouwenspersoon is om slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk eerste opvang en begeleiding te verlenen. Daar wordt onder verstaan: het bieden van een luisterend oor, het adviseren over het wel of niet nemen van verdere stappen en het verlenen van assistentie bij de doorverwijzing naar eventuele hulpverlening of instanties. Ook wanneer je je als gemeentelid of ambtsdrager zorgen maakt om iemand anders die te maken heeft met misbruik kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

 

Van belang is daarbij om te weten dat de interne vertrouwenspersoon onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad werkt. Een keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon de kerkenraad, zonder dat daar namen of gebeurtenissen worden genoemd. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon mag met de informatie niets doen zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

 

De tweede taak van de vertrouwenspersoon is een preventieve taak. Er is aangetoond dat in gemeentes waar aandacht is voor het onderwerp veiligheid, er minder misbruik voorkomt. Vandaar dat er in onze gemeente voorlichting gegeven zal gaan worden aan diverse doelgroepen die met onze jeugd werken. Zo gaat veiligheid in onze gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid worden.

 

Als een mogelijk slachtoffer liever contact heeft met iemand van buiten onze gemeente dan zijn er vertrouwenspersonen vanuit de classis beschikbaar, maar kun je ook contact opnemen met het Meldpunt Misbruik. Dit meldpunt is een gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk.

 

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon binnen de Pniëlkerk kun je hieronder vinden.

- vpman@pniel.nl

- vpvrouw@pniel.nl

 

De contactgegevens van het Meldpunt Misbruik kun je hieronder vinden.

- www.meldpuntmisbruik.nl