Kinderclub de Parel

Naam: Kinderclub De Parel
Voor wie: Kinderen van 4 t/m 7 jaar
Frequentie/data: Tijdens elke kerkdienst op zondag.
Tijdstip: Voordat de kerk begint kunt u de kinderen brengen. Ook kunnen de kinderen tijdens de kerkdiensten voordat de preek begint, gebracht worden.
Contactpersonen: Sita Roffel, Anieke Diepeveen en Jacolien Diepeveen.

 


Elke zondagmorgen en zondagmiddag is er onder kerktijd in de kelder de kinderclub "de Parel" voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar. We werken sinds een jaar met de methode "Vertel Het Maar". 's Morgens zijn de kinderen verdeeld in twee groepen, namelijk groep 1/2 en groep 3/4. Groep 1/2 zijn alle kinderen die in de kleutergroepen zitten en groep 3/4 de kinderen vanaf groep 3 tot ze 8 jaar worden.

 

's Middags zijn alle kinderen bij elkaar, maar hebben wel twee verschillende verwerkingen. We beginnen om 10.00 uur en om 17.30 uur met het programma, zodat de kinderen eerst nog in de kerk kunnen zijn tot de psalm na het Bijbellezen of na het gebed. Dat geldt sowieso voor groep 3/4. De jongere kinderen kunnen eventueel aan het begin van de dienst al naar de kelder gebracht worden om eerst even te spelen.

 

Voor die ouders is het belangrijk om even aan te geven of ze op de galerij zitten of beneden. Dit i.v.m. het terugkomen in de kerk. Als het programma begint, gaat groep 3/4 naar zaal 2, links achter de kerkzaal. Groep 1/2 blijft in de kelder. Bij de Parel wordt er geld ingezameld voor de Poster.

 

Aan het begin gaan de kinderen in de kring of om de tafel zitten. Dan wordt er gepraat, gezongen, gebeden, een verhaal uit de Bijbel verteld en geknutseld. In het Pniël-Contact kunnen de ouders van tevoren zien waar het over gaat. De werkjes gaan mee naar huis, zodat de ouders kunnen zien wat ze gedaan hebben.

 

Als het knutselwerkje af is, wordt er nog voorgelezen, gespeeld of een spelletje gedaan, totdat het tijd is om weer de kerk in te gaan. Tijdens de collecte gaan de kinderen (weer) bij hun ouders zitten om aan het eind van de dienst ook de zegen mee te krijgen.

 

Mochten er ouders nog vragen hebben of mee willen helpen (of een grote broer of zus), dan kunnen ze terecht bij onderstaande personen.

 

Jacolien Diepeveen (jacolienheije@hotmail.com)

Sita Roffel (sitaroffel@gmail.com)

Anieke Diepeveen (anvanmanen@hotmail.com)