Orgelcommissie

De orgelcommissie is door de kerkenraad ingesteld om alles rondom het orgel te organiseren. Hierbij gaat het zowel om het instrument zelf als over de organisten en over kerkmuziek.Wat en hoe de commissie de dingen doet kunt u teruglezen in het reglement.Ook is er door de kerkenraad een notitie met een visie op kerkmuziek vastgesteld. Ook deze is te raadplegen.De orgelcommissie vergadert twee keer per jaar of zoveel vaker als nodig is.Als organisten fungeren de broeders:

 

  • Fred Mak
  • Wim van Manen
  • Thomas van Kruistum

 

De orgelcommissie bestaat uit de organisten, een kerkenraadslid en twee leden uit de gemeente. Naast de genoemde namen zijn dit de broeders:

 

Ruben Schuurman

Louw Hoefnagel,             secretaris            (louw.hoefnagel@filternet.nl   0318 519814)

Ad Heystek,                   voorzitter            (aheystek@filternet.nl            0318 528864)

 

Bijlagen:

1.       Reglement orgelcommissie

2.       Nota Visie kerkmuziek