Orgelcommissie

Orgelcommissie

Het orgel speelt in de erediensten een belangrijke rol, namelijk het begeleiden van de samenzang. In Psalm 22:4 staat dat God troont op de lofzangen van Zijn volk. De kerkenraad heeft de orgelcommissie opdracht gegeven om de zaken rondom de gemeentezang, het orgel en de organisten zodanig te behartigen dat de liturgie van de eredienst verloopt zoals de kerkenraad dit wenst. De kwaliteit van de gemeentezang is daarbij voor de orgelcommissie het uitgangspunt.

De orgelcommissie is al volgt samengesteld:
Organisten

  • Thomas van Kruistum
  • Fred Mak
  • Wim van Manen

Gemeenteleden

  • Louw Hoefnagel
  • Ruben Schuurman

Afvaardiging kerkenraad

  • Henk van Doorn

Voorzitter: Fred Mak
Secretaris: Louw Hoefnagel (l.hoefnagel@pniel.nl, tel 0318 519814)

Het emailadres van de orgelcommissie is organist@pniel.nl

Op dit moment is er een vacature voor een organist.

Documenten:

  1. Reglement orgelcommissie
  2. Nota visie kerkmuziek

 

Het orgel

In eerste instantie zou het elektro-pneumatische Pels en Van Leeuwen orgel uit de kerk aan de Tuinstraat overgeplaatst worden in het nieuwe kerkgebouw. Dit leek echter toch niet haalbaar. Er werd een alternatief gevonden in een tijdelijke oplossing van een 3-klaviers ALLEN-orgel (Protégé L-321). Vanaf de eerste dienst op 13 juli 2008 worden de diensten met dit orgel begeleid. Met de pijpen van het oude orgel werd een tijdelijk orgelfront gemaakt.

In 2012 werd het orgel uitgebreid met het KIENLE-systeem. Er werd in overleg met de architect van het kerkgebouw, dhr. Huibers, een geheel nieuw orgelfront ontworpen en geplaatst. Tot op de dag van vandaag worden de diensten hiermee begeleid.